بگذار برگزارت کنند ، سوگواره

کودک میان شبستان مسجد

دُردانه مادرش را کشف حجاب کرد

اما نه کسی جیغ ِ وا ایمانا از گلوی زن شنید

نه او حجابش را از سر گرفت !

من با آن زن حرف زده ام ،

مرام داشت تا کودکش را پیش چشم شیطان شیر دهد

پنهان از نگاه ما و خدا !

بگذار برگزارت کنند ، سوگواره !

در غم آوارگی ِ جشن

در اردو کشی ِ بهشت ،

میان این فصل جهنمی !"

م . خفه خوان

/ 0 نظر / 12 بازدید