مائیم که تکه پاره می شویم

اینجا جنگست و در تمام نقاط زمین زیبایمان ،

مائیم که تکه پاره می شویم ،

مائیم که باردار تجاوزیم و در آستانه ی باختن زندگی ،

مائیم که با نزول وزنمان از فربگی ِ آسمان ،

گرسنه جان می کنیم ؛

مائیم که رنگ نژادمان را گران فروشی می کنیم ،

مائیم که روی چشمهای زمین زیبایمان می شاشیم ؛

( نفس عمیق می کِشم )

حالا که وظیفه ی انسانی ام را به نحو احسن نمودم ،

بروم فیلم بی ناموسی ام را ببینم ،

خود ارضایی ام را بکنم ،

و نگران این باشم که خدا بدش نیاید ! "

 

م . خفه خوان

29/04/93

 

/ 0 نظر / 8 بازدید