خشکست لبِ شعر وُ شکوهِ فریاد

باور کن از آن حادثه دوریم هنوز

مشکوک به اندوه غروریم هنوز

 

در خواب و ملولِ قفس ِ خویش چرا

سر خورده از اصرار عبوریم هنوز

 

اشراق هماهنگِ تو با ماست ولی

همسایه ی تاریکی ِ نوریم هنوز

 

از سلسله ی درد پرستیم امّا

جُبرانِ تو در قطعه ی شوریم هنوز

 

هرچند که صُلحَست میانِ تو وُ ما

مصدوم تَرک های بلوریم هنوز

 

در همهَمه این همه تاریکی ِ نُوک تیز

معشوقه ی بوسیدن ِ توریم هنوز

 

خشکست لبِ شعر وُ شکوهِ فریاد

خورشید تر از ماهِ نموریم هنوز

 

حاشا که گم و گور شدیم از تردید

در هیبت ِ ایوبِ صبوریم هنوز "

 

م . خفه خوان

1392

/ 2 نظر / 11 بازدید
خردجو

از هنوز تا همیشه تو بی نظیری یه غروب دلگیر و دم کرده غربت با هوای خانه تو تازه شد که تو معنای طراوت واژه و حسی ممنون