آفتابه هم دست هم ندهیم

ما جوانان ِ با هم بدِ امروز ،

چند میلیون پیرزن وُ پیر مردِ تنها خواهیم بود ،

دور هم به پوکر با خدا و فرشگان مشغول ،

خواهیم بود بی کسان ِ هم ؛

می ترسم از اینکه پیر شویم ،

آفتابه هم دست هم ندهیم

ما اصلن ، هم دست بدبختی وُ فقریم ! "

 

م . خفه خوان

/ 0 نظر / 16 بازدید