من زخم دارم ،

نه از این زخم ها که چاک چاک ، نه !

من ِ حضرتِ گشاد ،

دلم تنگ می شود ؛

اما پای رفتن به هر چقدر ندارم ،

ندارم چشم دیدنت را به هر شکل ،

من ِ جناب ِ گشاد ،

من ِ خان گشاد ! "

 

م . خفه خوان

/ 0 نظر / 12 بازدید